o-klubieUczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "PEGAZ", dawniej Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Prywatych w Opocznie powstał 13 marca 2001r. z inicjatywy Dyrektora Dariusza Kosno i nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół Prywatnych.

Poprzez swoją działalność kształtujemy umiejętność kostruktywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Organizując zajęcia sportowe w myśl idei "sportu dla wszystkich" przyciągamy ludzi młodych chcąc zaszczepić w nich zdrowy, aktywny styl życia.

Naszym podstawowym celem jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez wychowanie fizyczne, rekreacę ruchową, sport i rehabilitację ruchową. Organizujemy krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Angażujemy się w rozwijanie poprzez szeroko rozumianą kulturę fizyczną nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

fundusz